Stadmakershub

For the sake op the city!

SoftCity werkt aan de eerste Stadmakershub van Nederland. Een stadslaboratorium en ecosysteem waar stadmakers interdisciplinair (samen)werken aan innovatieve stadsontwikkeling op het gebied van vastgoed, openbare ruimte en mobiliteit.

SoftCity onderzoekt de mogelijkheden voor een plek waar grootstedelijke vraagstukken interconnectief worden aangepakt. In de Stadmakershub werken ontwikkelaars, architecten, stedenbouwers, startups, kunstenaars, onderzoekers en ondernemers aan diverse vraagstukken, zoals klimaatadaptatie, circulair bouwen, gentrificatie, duurzaamheid, levendigheid, mobiliteitsoplossingen. Dit alles om van Rotterdam een toekomstbestendige te maken.

Impact: SoftCity organiseert, faciliteert, cureert en programmeert door het delen van ruimte, kennis en netwerk. Door stadmakers te verbinden en een fysieke plek te faciliteren, creëren we een accelerator van het duurzame gedachtegoed voor de toekomstbestendige stad. Harde (stenen) en zachte (creatieve, sociale, maatschappelijke en duurzame) elementen van de stad komen hier bij elkaar. De plek voor stadsontwikkeling 2.0: een beweging waar lange termijn waardecreatie, maatschappelijke impact en economisch rendement hand in hand gaan. Een plek waar stadmakers samenwerken aan de stad van morgen. For the sake of the city!

Rol SoftCity: co-founders, conceptontwikkelaars

Contact