Gebiedsontwikkeling

For the sake of the city!

Gebiedsontwikkeling door samenwerking, dat is waar SoftCity voor staat. Wat is de identiteit van een gebied en wat zijn de gemeenschappelijke drijfveren van haar gebruikers? En hoe zorgen we ervoor dat bewoners, ondernemers, bezoekers en investeerders zich over 10 jaar nog steeds herkennen in het profiel van een gebied? Door samen met lokale stakeholders, zoals vastgoedeigenaren, bewoners, ondernemers en de gemeente, een langetermijnvisie voor een gebied te ontwikkelen, zetten we gezamenlijk een stip op de horizon. Interconnectiviteit is de sleutel. Samen maken we de stad!

SoftCity zet zich in voor het ontwikkelen en op de kaart zetten van gebieden door het maken van de juiste verbindingen. Organiseren, faciliteren, cureren en programmeren door het delen van kennis, netwerk en vaardigheden. Of het nu is door het initiëren en opzetten van een BIZ met ondernemers en/of vastgoedeigenaren, het ontwikkelen van een sterke plintenstrategie en een onderscheidend brancheringsplan, het organiseren van mobiliteitsexperimenten, het positioneren van een gebied door het produceren van een cultureel buurtevent of andere vormen van placemaking; SoftCity ontwikkelt programma's met toegevoegde waarde. For the sake of the city!

Contact